De Algemeen Farmaceutische Bond (APB), de overkoepelende federatie van de Belgische beroepsverenigingen van zelfstandige apothekers, lanceert een nieuw kwaliteitslabel voor parafarmaceutische producten. Zo krijgen consumenten de waarborg dat het om een kwaliteitsproduct gaat met erkende en gecontroleerde eigenschappen.

Elk jaar ontvangt de FOD Sociale zekerheid meer dan 150.000 door artsen ingevulde aanvragen voor een tegemoetkoming voor een handicap. Vandaag is de procedure daarvoor zeer omslachtig. De aanvrager moet een blanco afgedrukt formulier afhalen bij de gemeente. Dat formulier, met een unieke streepjescode, bestaat uit drie delen.


Vanaf maandag 11 januari 2010 zijn alle bijsluiters van de in België verkrijgbare geneesmiddelen te raadplegen op de website van het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit is voor patiënten een grote stap vooruit.
 


In het klassieke gezondheidsmodel heeft een patiënt een klacht die wordt onderzocht, benoemd, behandeld en genezen, zo nodig in het ziekenhuis. Waarna de zaak is afgehandeld. Liefst tachtig procent van de gezondheidsuitgaven passen niet meer in dat stramien. Ze betreffen chronische patiënten.


De wet voorzien reeds geruime tijd de mogelijkheid om pijnstillers magistraal te laten bereiden waardoor de kostprijs voor de patient aanzienlijk daalt. Hieronder worden de te volgen stappen inzake magistrale bereidingen opgenomen. Bezorg bijgevoegd document evenals het in te vullen aanvraagformulier aan je behandelende arts.
 

Bijlage
Download this file (20-korting-paracetamol.pdf)korting[korting]0 kB
Download this file (brief-behandelende-arts.pdf)brief arts[brief arts]0 kB
Download this file (terugbetalingsaanvraag-paracetamol.pdf)terugbetalingsaanvraag[terugbetalingsaanvraag]0 kB

Parma.be, de koepelvereniging van de innovatieve farmaceutische sector, heeft zopas de bijsluiters van al haar leden op een gloednieuw internetplatform samengebracht (www.e-bijsluiter.be). Dit platform is vanaf vandaag voor iedereen toegankelijk.


Een nieuw koninklijk besluit zorgt ervoor dat u gemakkelijker deeltijds het werk kunt hervatten na een lange ziekteperiode.