Volwassenen, maar ook kinderen en tieners krijgen steeds meer last van extreme vermoeidheid en klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, slaapstoornissen of spier- en gewrichtspijnen. Deze klachten kunnen ook plots opduiken of toenemen tijdens of na een infectie, een stresssituatie of hormonale schommelingen (PMS).

Je eerste opdracht is uitzoeken welke job vandaag bij je past. Wat vind je leuk om te doen? Waar ben je goed in? De job moet aangepast zijn aan je mogelijkheden en je beperkingen. Analyseer dus goed wat je wel en niet kan. Welke invloed heeft de ziekte op je werk? Hoe beïnvloedt het werken je ziekte?


Mindfulness is oorspronkelijk afkomstig uit het Boeddhisme. Mindfulness is bij ons vooral bekend geworden van de Mindfulness Based Stress Reduction van Jon Kabat-Zinn. Mindfulness is een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag ook in geval van chronische pijnen. Hoe kan ik daar met een milde, accepterende manier mee omgaan?


De Alexandertechniek is een manier om de wijze waarop men zichzelf gebruikt in het dagelijks leven te verbeteren.
Het idee dat gereedschap correct gebruikt moet worden om het in goede staat te houden en om er goed mee te kunnen werken, is door iedereen gekend. Heb je er ooit al eens aan gedacht dat dit ook voor onszelf geldt? Voor elke beweging gebruiken we immers ons eigen lichaam en onze eigen mentale krachten. Hoe we dit doen, bepaalt in grote mate het niveau van ons functioneren en beïnvloedt ook op termijn onze vorm en omvang van spieren en skelet. Kleine fouten in hoe we onszelf gebruiken kunnen echter onopgemerkt voorbijgaan.


Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, een ruimte of een werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties. Het is immers afgeleid van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt.
Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.
Prof. Lambrechts herinnert ons er nog even aan dat alhoewel het begrip fibromyalgie bij velen nog niet (zo) bekend is, het toch wel de meest voorkomende reumatologische aandoening is bij vrouwen onder de grens van 50 jaar. Dicht tegen fibromyalgie treffen we het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), dat alhoewel klinisch heel gelijkend is aan fibromyalgie, toch wordt beschouwd als een aparte entiteit.


Kinesitherapie is een noodzakelijk onderdeel van de behandeling voor fibromyalgie (FM) en het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS), of deze nu psychologisch, psychiatrisch, biomedisch-internistisch of biopsychociaal gericht is. Ernstige vermoeidheid die alleen maar erger wordt door lichamelijke inspanning, aanhoudende pijnklachten verspreid in het lichaam, kortademigheid tijdens inspanning, soms dagen aanhoudende malaise als reactie op te zware lichamelijke activiteit, geen energie om te bewegen: het zijn maar enkele typische kenmerken van FM & CVS.

Oorspronkelijk was pijn erg belangrijk voor ons. Het pijnsysteem is een natuurlijk beschermings-mechanisme, het waarschuwt ons lichaam voor gevaar zodat we gepast kunnen reageren om te overleven. Zonder ons pijnsysteem zouden we bvb. de huid van onze hand verschroeien wanneer we die per ongeluk op een hete kookplaat leggen. Dankzij ons pijnsysteem trekken we onze hand meteen na de aanraking van de hete kookplaat terug. Het pijnsysteem is echter niet feilloos. Onder andere bij fibromyalgie gaat het in de fout.